ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
راهنمای پيشبيني ورزشی

به ثمر رساندن/ از دست دادن پنالتی (Score/Miss a Penalty)

پیش بینی‌ اینکه تیم انتخاب شده در طول زمان قانونی پنالتی گل خواهد کرد یا از دست خواهد داد. پنالتی‌هایی که توسط داور لغو شوند حساب نمی‌شوند.

وقت تلف شده نیمه اول / نیمه دوم (Added Time in 1st Half/2nd Half)

شرط وقت تلف شده شبیه به شرط بیشتر / کمتر می‌باشد. برد یا باخت با توجه به وقت تلف شده در نظر گرفته شده هر نیمه توسط داور مشخص می‌شود. چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود، شرط گذاشته شده روی نیمه اول معتبر باقی‌ می‌ماند.

1st Goal Period

شرط روی اینکه اولین گًل بازی در چه فاصله زمانی‌ به ثمر می‌رسد

Goal up to 30th Min

پیش بینی کنید که یک گل قبل از 30 دقیقه (29:59) از بازی به ثمر رسد. اگر بازی قبل از 30 دقیقه رها شود، شرط بندی باطل خواهد بود، مگر اینکه یک گل در بازی در نظر گرفته شده باشد.

Goal Scored 1-15Min, 16-30Min, 31-Half Time, Starting 2nd Half-60Min, 61-75Min, 76-Full Time

پیش بینی کنید که یک گل بین فواصل زمانی انتخابی از بازی به ثمر رسد.

مثال: اگر مسابقه در دقیقه 38 رها شود؛ شرط در دقیقه: از 1 تا 15 و 16 تا 30 تسویه خواهد شد. در غیر این صورت لغو خواهد شد.

 (Both Teams to Score and Over 2.5)

بله = هر دو تیم‌ گًل زده و تعداد گلهای زده شده در بازی 3 گًل یا بیشتر باشد.

خیر = هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل نشوند و تعداد گل‌های زده شده در بازی کمتر از 3 گًل باشد.

چنانچه بازی لغو شود ،اما هر دو تیم‌ موفق به زدن گًل شده باشند و و حداقل ” ۳ ” گًل در بازی به ثمر رسیده شده باشد، شرط معتبر است

Match Winner & Both Teams to Score

انتخاب برنده کل بازی و هر دو تیم‌ گًل زده باشند

Scorecast/1st Scorecast

انتخاب زننده اولین گل و نتیجه دقیق بازی در زمان قانونی بازی/ نیمه اول

Anytime Scorecast

انتخاب بازیکنی که گل میزند و نتیجه دقیق بازی در زمان قانونی بازی

Wincast

انتخاب زننده اولین گل و برنده بازی در زمان قانونی بازی

(Half-Time/Full-Time And Over/Under 2.5)

پیشبینی‌ نتیجه بازی در پایان نیمه اول و پایان 90 دقیقه ، و اینکه حداقل 3 گًل در بازی زده شود.

Match Winner & O/U 2.5/3.5

پیش بینی برنده مسابقه و انتخاب بیش از یا کمتر از 2.5 / 3.5 گل در مسابقه از گزینه‌های داده شده.

Match Winner & O/U 1.5 1st Half

پیش بینی برنده مسابقه و انتخاب بیش از یا کمتر از 1.5 گل در نیمه اول مسابقه.

1X2 Corners Full Time/1st Half/2nd Half

پیش بینی برنده مسابقه از نظر تعداد کرنر در زمان‌های مشخص شده.

Asians Handicap & Over/Under Corners FT/1st Half/2nd Half

این شرط  شبیه هندیکاپ آسیایی و بیشتر/کمتر است. فقط در مورد تعداد کرنر و در زمان‌های مشخص شده.

Total Team Corners

این شرط  شبیه بیشتر/کمتر کرنر است. فقط در مورد تعداد کرنر برای تیم مشخص شده کرنری که در پایان وقت گرفته شود و قبل از پرتاب سوت پایان زده شود محاسبه نمی‌شود. کرنری که تکرار شود یکی محاسبه می‌شود.

Total Corners Odd/Even

پیش بینی زوج یا فرد بودن تعداد کل کرنرهای گرفته شده دو تیم در وقت قانونی.

هندیکپ 3 حالت کرنرها (Corners Handicap 3Way)

شرط هندیکپ 3 حالته مجموع کرنرهای بازی.

کرنرهای بیشتر / کمتر 3 حالته (Corners O/U 3Way)

شرط کرنرهای 3 حالته بیشتر / کمتر ، پیش بینی‌ تعداد مجموع کرنرها می‌باشد.

Corners Over/Under, Corners 1st Half Over/Under, Corners 2nd Half Over/Under

شرط کرنرهای 3 حالته بیشتر / کمتر ، پیش بینی‌ تعداد مجموع کرنرها در زمان‌های تعین شده می‌باشد.

First/Last Corner

پیش بینی اولین یا آخرین کرنر را کدام تیم می‌گیرد. کرنری که در پایان وقت گرفته شود و قبل از پرتاب سوت پایان زده شود محاسبه نمی‌شود. کرنری که تکرار شود، یکی محاسبه می‌شود.

چندمین کرنر (2nd /3rd/4th/… Corner)

پیش بینی چندمین کرنر را کدام تیم می‌گیرد.

آغاز کننده (Kick-Off)

شرط بر روی یکی‌ از دو تیم‌ برای آغاز مسابقه، حتی اگر بازی بعد از شروع لغو شد، شرط‌ها معتبر هستند.

کارت قرمز (Red Cards)

شرط روی کارت قرمز شبیه شرط بیشتر / کمتر است. برد یا باخت شرط بستگی به مجموعه کارت‌های قرمز هر دو تیم‌ دارد.

Total Booking in Match

این شرط شبیه به Over / Under شرط بندی است. برد یا باخت توسط تعداد کارت‌های نشان داده شده به هر دو تیم تعیین می‌شود. یک کارت زرد به عنوان یک امتیاز شمارش می‌شود و یک کارت قرمز به عنوان دو امتیاز شمارش می‌شود. حداکثر تعداد امتیازاتی که یک بازیکن می‌تواند در طول مسابقه جمع کند سه است (اگر یک بازیکن به ترتیب دو کارت زرد و قرمز دریافت کند، امتیاز دوم کارت زرد نادیده گرفته می‌شود). کارت‌های غیرمجاز نشان داده شده (مدیران، مربیان، جایگزین‌ها در نیمکت و غیره) محاسبه نمی‌شوند.

اولین یا آخرین کارت (First/Last Booking)

پیش بینی اولین یا آخرین کارت را کدام تیم می‌گیرد.

تعویض (Substitutes)

شرط روی تعویض شبیه شرط بیشتر / کمترو هندیکپ است. برد یا باخت شرط بستگی به مجموعه تعویض هر دو تیم‌ دارد.

First/Last Substitute

پیش بینی اولین یا اخرین تعویض را کدام تیم دارد. اگر هر دو تیم همزمان تعویض داشته باشد شرط فسخ می‌شود.

آفساید (Offside)

شرط آفساید شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت به تعداد کلّ آفساید‌های گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

First / Last Offside

پیش بینی اولین یا اخرین آفساید‌ را کدام تیم می‌گیرد.

خطاها (Fouls)

شرط خطاها شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت به تعداد کلّ خطاهایی گرفته شده از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

مالکیت توپ (Ball Possession)

شرط مالکیت توپ شبیه به هندیکپ و شرط‌های بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت به زمان مالکیت توپ از طرف دو تیم‌ تا پایان بازی، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

شوت داخل چارچوب ( به سمت دروازه ) یا (Shots on Target)

شوت داخل چارچوب شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت با توجه به تعداد شوت داخل چارچوب از طرف هر دو تیم‌، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد.

تعداد مجموع پرتاب‌های اوت (Total Throw-Ins)

شرط مجموع اوت‌های گرفته شده شبیه به هندیکپ و بیشتر / کمتر می‌باشد.

برد یا باخت با توجه به مجموع پرتاب‌های اوت از طرف هر دو تیم‌، و مقایسه آن با هندیکپ داده شده قبل از شروع بازی می‌باشد .

1st/Last Throw In

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم اولین یا آخرین پرتاب اوت را می‌گیرد. چنانچه بازی لغو شود، شرط لغو می‌شود مگر اینکه نتیجه مشخص شده باشد.

ضربه آزاد (1st/Last Free Kick)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم اولین یا آخرین ضربه آزاد را می‌گیرد. چنانچه بازی لغو شود، شرط لغو می‌شود مگر اینکه نتیجه مشخص شده باشد.

آخرین ضربه دروازه (1st/Last Goal Kick)

پیشبینی‌ اینکه کدام تیم اولین یا آخرین ضربه دروازه را می‌گیرد. چنانچه بازی لغو شود، شرط لغو می‌شود مگر اینکه نتیجه مشخص شده باشد.

قهرمان (Outright/Winner)

شرطها روی اول شدن تیم‌ انتخابی در پایان لیگ. نتایج مقدماتی حساب نمی‌شوند مگر اینکه داخل شرط‌های خاص ذکر شده باشد.

صعود / برنده شدن جام (To Qualify/Win the Cup)

در صورتی‌ که صعود یک تیم‌، قبل از انجام بازی، قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ یا برد جام، لغو خواهند شد.

صعود یا سقوط (Relegation / Promotion)

پیش‌بینی صعود یا سقوط تیم‌ انتخابی از لیگ می‌باشد.

چنانچه تیمی قبل از شروع فصل از لیگ حذف شود، تمامی‌ شرطها لغو می‌شوند.

Group Winner / Qualify / Forecast / Points

نتایج بر اساس جایگاه تیم‌ در جدول گروهی و در پایان بازی‌های گروهی مشخص می‌شود.

Group Winner – پیش بینی تیم که در گروه برنده خواهد شد.

Group Qualify – پیش بینی اگر یک تیم به دور بعدی مسابقات بدون پلی آف برود.

Group Forecast – پیش بینی مکان دقیق تیم در پایان لیگ.

Group Points – پیش بینی جمع امتیاز یک تیم چه خواهد شد.

تیمی که حذف می‌شود (Elimination Stage)

پیش بینی کنید که در کدام مرحله از مسابقات یک تیم خاص حذف شود.

نقل و انتقالات (Transfer Specials)

پیش بینی کنید کدام بازیکن در این تاریخ نقل و انتقال خواهد داشت.

مربی دائمی بعدی

پیش بینی کنید چه کسی مربی دائمی بعدی خواهد بود، که توسط باشگاه اعلام شده است. مربی موقت برای این شرط حساب نمی‌شود، مگر آنکه آنها حداقل 10 بازی مسابقه را هدایت کنند.